Allmänna villkor för försäljning och användning

ALLMÄNNA VILLKOR OCH ANVÄNDNINGSVILLKOR

ALLMÄNT

Denna webbplats drivs av ProperTaxGroup LLC. Över hela webbplatsen refererar termerna "vi", "oss" och "vår" till ProperTaxGroup LLC. ProperTaxGroup LLC erbjuder denna webbplats, inklusive all information, verktyg och tjänster som är tillgängliga från denna webbplats till dig, användaren, med förbehåll för att du accepterar alla villkor, bestämmelser, policyer och meddelanden som anges här.

Genom att besöka vår webbplats och/eller köpa något från oss, deltar du i vår "Tjänst" och accepterar att vara bunden av följande villkor ("Allmänna Försäljningsvillkor", "Allmänna Villkor för Försäljning och Användning", "Villkor"), inklusive de ytterligare villkor och policyer som hänvisas här och/eller som är tillgängliga via hyperlänk. Dessa Allmänna Villkor för Försäljning och Användning gäller för alla användare av webbplatsen, inklusive utan begränsning användare som är webbläsare, säljare, kunder, handlare och/eller innehållsleverantörer.

Vänligen läs dessa Allmänna Villkor för Försäljning och Användning noggrant innan du får tillgång till eller använder vår webbplats. Genom att få tillgång till eller använda någon del av webbplatsen accepterar du att vara bunden av dessa Allmänna Villkor för Försäljning och Användning. Om du inte accepterar alla villkor och bestämmelser i detta avtal, då bör du inte få tillgång till webbplatsen eller använda några tjänster som erbjuds på den. Om dessa Allmänna Villkor för Försäljning och Användning anses vara ett erbjudande, är acceptansen uttryckligen begränsad till dessa Allmänna Villkor för Försäljning och Användning.

Alla nya funktioner eller verktyg som läggs till den nuvarande butiken kommer också att vara föremål för Allmänna Villkor för Försäljning och Användning. Du kan när som helst granska den mest aktuella versionen av Allmänna Villkor för Försäljning och Användning på denna sida. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa Allmänna Villkor för Försäljning och Användning genom att publicera uppdateringar och/eller ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att kontrollera denna sida regelbundet för ändringar. Din fortsatta användning av eller tillgång till webbplatsen efter publicering av eventuella ändringar innebär accept av dessa ändringar.

Vår butik är värd på Shopify Inc. De tillhandahåller den e-handelsplattform som gör det möjligt för oss att sälja våra produkter och tjänster till dig.

ARTIKEL 1 - VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV VÅR ONLINEBUTIK

Genom att acceptera dessa Allmänna Villkor för Försäljning och Användning förklarar du att du har uppnått myndighetsåldern i ditt land, stat eller provins av bostad och att du har gett oss ditt samtycke till att låta eventuella minderåriga som du ansvarar för att använda denna webbplats.

Det är inte tillåtet att använda våra produkter för olagliga eller obehöriga ändamål, eller för att bryta mot några lagar i din jurisdiktion (inklusive men inte begränsat till upphovsrättslagar).

Du får inte överföra några maskar eller virus eller någon kod av destruktiv natur.

Eventuellt brott eller överträdelse av dessa Allmänna Villkor för Försäljning och Användning kommer att resultera i en omedelbar uppsägning av dina Tjänster.

ARTIKEL 2 - ALLMÄNNA VILLKOR

Vi förbehåller oss rätten att neka service till någon av någon anledning och när som helst.

Du förstår att ditt innehåll (med undantag för kreditkortsinformation) kan överföras okrypterat och innebär (a) överföringar över olika nätverk; och (b) ändringar för att anpassa sig till och anpassa sig till tekniska krav för att ansluta nätverk eller enheter. Kreditkortsinformation är alltid krypterad under överföring över nätverk.

Du samtycker till att inte reproducera, duplicera, kopiera, sälja, återförsälja eller utnyttja någon del av Tjänsten, användningen av Tjänsten eller tillgången till Tjänsten eller någon kontakt på webbplatsen genom vilken tjänsten tillhandahålls, utan uttryckligt skriftligt tillstånd från oss.

Rubrikerna som används i detta avtal ingår endast för bekvämlighetens skull och kommer inte att begränsa eller på annat sätt påverka dessa Villkor.

ARTIKEL 3 - EXAKTHET, FULLSTÄNDIGHET OCH AKTUALITET AV INFORMATION

Vi ansvarar inte om informationen som finns tillgänglig på denna webbplats inte är korrekt, komplett eller aktuell. Materialet på denna webbplats tillhandahålls endast för allmän information och bör inte användas som enda grund för att fatta beslut utan att konsultera primära, mer exakta, mer kompletta eller mer aktuella informationskällor. Allt förlitande på materialet på denna webbplats sker på egen risk.

Denna webbplats kan innehålla viss historisk information. Historisk information är nödvändigtvis inte aktuell och tillhandahålls endast för din referens. Vi förbehåller oss rätten att ändra innehållet på denna webbplats när som helst, men vi har ingen skyldighet att uppdatera någon information på vår webbplats. Du accepterar att det är ditt ansvar att övervaka ändringar på vår webbplats.

ARTIKEL 4 - ÄNDRINGAR AV TJÄNSTEN OCH PRISEN

Priserna för våra produkter kan ändras utan förvarning.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra eller avbryta Tjänsten (eller någon del eller innehåll av den) utan förvarning när som helst.

Vi ska inte vara ansvariga för dig eller någon tredje part för någon ändring, prisändring, suspension eller avbrott av Tjänsten.

ARTIKEL 5 - PRODUKTER ELLER TJÄNSTER (om tillämpligt)

Vissa produkter eller tjänster kan vara tillgängliga exklusivt online via webbplatsen. Dessa produkter eller tjänster kan ha begränsade kvantiteter och är föremål för retur eller utbyte endast enligt vår returpolicy.

Vi har gjort vårt bästa för att visa så exakt som möjligt färgerna och bilderna på våra produkter som visas i butiken. Vi kan inte garantera att din datorskärms visning av någon färg kommer att vara korrekt.

Vi förbehåller oss rätten, men är inte skyldiga, att begränsa försäljningen av våra produkter eller Tjänster till någon person, geografisk region eller jurisdiktion. Vi kan utöva denna rätt från fall till fall. Vi förbehåller oss rätten att begränsa kvantiteterna av någon produkt eller tjänst som vi erbjuder. Alla beskrivningar av produkter eller produktpriser kan ändras när som helst utan förvarning, enligt vårt eget gottfinnande. Vi förbehåller oss rätten att när som helst avbryta någon produkt. Alla erbjudanden om någon produkt eller tjänst som gjorts på denna webbplats är ogiltiga där lagen förbjuder det.

Vi garanterar inte att kvaliteten på någon produkt, tjänst, information eller annat material som du köpt eller erhållit kommer att uppfylla dina förväntningar, eller att eventuella fel i Tjänsten kommer att korrigeras.

ARTIKEL 6 - EXAKTHET AV FAKTURERING OCH KONTONINFORMATION

Vi förbehåller oss rätten att vägra någon beställning du lägger hos oss. Vi kan, efter eget gottfinnande, begränsa eller avbryta kvantiteterna som köpts per person, per hushåll eller per beställning. Dessa begränsningar kan inkludera beställningar som görs av eller under samma kundkonto, samma kreditkort, och/eller beställningar som använder samma fakturerings- och/eller leveransadress. I händelse av att vi gör en ändring i eller avbryter en beställning, kan vi försöka meddela dig genom att kontakta e-post och/eller faktureringsadress/telefonnummer som angavs vid tidpunkten för beställningen. Vi förbehåller oss rätten att begränsa eller förbjuda beställningar som enligt vårt eget omdöme verkar vara placerade av återförsäljare, återförsäljare eller distributörer.

Du samtycker till att tillhandahålla aktuell, fullständig och korrekt köp- och kontoinformation för alla köp som gjorts i vår butik. Du samtycker till att omedelbart uppdatera ditt konto och annan information, inklusive din e-postadress och kreditkortsuppgifter och utgångsdatum, så att vi kan slutföra dina transaktioner och kontakta dig vid behov.

För mer detaljer, vänligen granska vår Returpolicy.

ARTIKEL 7 - VALFRITT VERKTYG

Vi kan ge dig tillgång till tredjepartsverktyg som vi varken övervakar eller har någon kontroll över eller input på.

Du erkänner och accepterar att vi tillhandahåller tillgång till sådana verktyg ”som de är” och ”som tillgängliga” utan några garantier, representationer eller villkor av något slag och utan något godkännande. Vi ska inte ha något ansvar vad gäller din användning av valfria tredjepartsverktyg.

All användning av dig av valfria verktyg som erbjuds via webbplatsen sker helt på egen risk och diskretion och du bör se till att du är bekant med och godkänner de villkor under vilka verktygen tillhandahålls av relevanta tredjepartsleverantörer.

Vi kan också, i framtiden, erbjuda nya tjänster och/eller funktioner genom webbplatsen (inklusive, frisläppandet av nya verktyg och resurser). Sådana nya funktioner och/eller tjänster ska också underkastas dessa Allmänna Villkor för Försäljning och Användning.

ARTIKEL 8 - TREDJEPARTSLÄNKAR

Vissa innehåll, produkter och tjänster som finns tillgängliga via vår Tjänst kan inkludera material från tredje part.

Tredjepartslänkar på denna webbplats kan leda dig till tredjepartswebbplatser som inte är anslutna till oss. Vi är inte ansvariga för att granska eller utvärdera innehållet eller noggrannheten och vi garanterar inte och kommer inte att ha något ansvar eller ansvar för något tredjepartsmaterial eller webbplatser, eller för något annat material, produkter eller tjänster från tredje part.

Vi är inte ansvariga för några skador eller skador relaterade till köpet eller användningen av varor, tjänster, resurser, innehåll eller någon annan transaktion som gjorts i samband med tredje parts webbplatser. Vänligen granska noggrant tredjepartsens policyer och praxis och se till att du förstår dem innan du genomför någon transaktion. Klagomål, anspråk, oro eller frågor angående tredjepartsprodukter ska riktas till tredje part.

ARTIKEL 9 - ANVÄNDARKOMMENTARER, FEEDBACK OCH ANDRA INLÄGG

Om, på vår begäran, du skickar vissa specifika inlämningar (till exempel tävlingsbidrag) eller utan en begäran från oss du skickar kreativa idéer, förslag, förslag, planer eller annat material, oavsett om det är online, via e-post, per post, eller på annat sätt (kollektivt, 'kommentarer'), samtycker du till att vi när som helst, utan begränsning, kan redigera, kopiera, publicera, distribuera, översätta och på annat sätt använda i något medium alla kommentarer som du framåtriktar till oss. Vi är och ska inte vara skyldiga att (1) hålla några kommentarer i förtroende; (2) betala ersättning för några kommentarer; eller (3) svara på några kommentarer.

Vi kan, men har ingen skyldighet att, övervaka, redigera eller ta bort innehåll som vi bestämmer i vårt eget godtycke är olagligt, stötande, hotande, förtaligt, pornografiskt, obscen eller på annat sätt anstötligt eller bryter mot någon parts immateriella rättigheter eller dessa Allmänna Villkor för Försäljning och Användning.

Du samtycker till att dina kommentarer inte kommer att bryta mot några rättigheter av tredje part, inklusive upphovsrätt, varumärke, privatliv, personlighet eller annan personlig eller äganderätt. Du samtycker ytterligare till att dina kommentarer inte kommer att innehålla förtaligt eller på annat sätt olagligt, missbrukande eller obscen material, eller innehålla någon datorvirus eller annan skadlig programvara som på något sätt kan påverka driften av Tjänsten eller någon relaterad webbplats. Du får inte använda en falsk e-postadress, låtsas vara någon annan än dig själv, eller på annat sätt vilseleda oss eller tredjeparter om ursprunget till några kommentarer. Du är ensamt ansvarig för alla kommentarer du gör och deras riktighet. Vi tar inte något ansvar och antar inget ansvar för några kommentarer som postats av dig eller någon tredje part.

ARTIKEL 10 - PERSONLIG INFORMATION

Din inlämning av personlig information genom butiken regleras av vår Integritetspolicy. För att se vår Integritetspolicy.

ARTIKEL 11 - FEL, INEXAKTHETER OCH UTSLÄPP

Ibland kan det finnas information på vår webbplats eller i Tjänsten som innehåller typografiska fel, inexaktheter eller utelämnanden som kan relatera till produktbeskrivningar, prissättning, kampanjer, erbjudanden, produkt fraktkostnader, transittider och tillgänglighet. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel, inexaktheter eller utelämnanden, och att ändra eller uppdatera information eller avbryta beställningar om någon information i Tjänsten eller på någon relaterad webbplats är felaktig när som helst utan föregående meddelande (inklusive efter att du har skickat din beställning).

Vi åtar oss inte att uppdatera, ändra eller klargöra information i Tjänsten eller på någon relaterad webbplats, inklusive utan begränsning, prissättningsinformation, utom som krävs enligt lag. Ingen specificerad uppdaterings- eller uppdateringsdatum som tillämpas i Tjänsten eller på någon relaterad webbplats, ska tas för att ange att all information i Tjänsten eller på någon relaterad webbplats har ändrats eller uppdaterats.

ARTIKEL 12 - FÖRBJUDEN ANVÄNDNING

Förutom andra förbud som anges i Allmänna Villkor för Försäljning och Användning, är det förbjudet att använda webbplatsen eller dess innehåll: (a) för något olagligt syfte; (b) att uppmana andra att utföra eller delta i olagliga handlingar; (c) att bryta mot några internationella, federala, provinsiella eller statliga regler, regler, lagar eller lokala förordningar; (d) att kränka eller bryta mot våra immateriella rättigheter eller immateriella rättigheter hos andra; (e) att trakassera, missbruka, förolämpa, skada, förtala, förtala, förtala, skrämma eller diskriminera baserat på kön, sexuell läggning, religion, etnicitet, ras, ålder, nationellt ursprung eller funktionshinder; (f) att lämna in falsk eller vilseledande information; (g) att ladda upp eller överföra virus eller någon annan typ av skadlig kod som kommer eller kan användas på något sätt som kommer att påverka funktionaliteten eller driften av Tjänsten eller någon relaterad webbplats, andra webbplatser, eller Internet; (h) att samla in eller spåra personlig information om andra; (i) att spam, phish, pharm, förevändning, spindel, krypa eller skrapa; (j) för något obscent eller omoraliskt syfte; eller (k) att störa eller kringgå säkerhetsfunktionerna i Tjänsten eller någon relaterad webbplats, andra webbplatser, eller Internet. Vi förbehåller oss rätten att avsluta din användning av Tjänsten eller någon relaterad webbplats för att bryta mot något av de förbjudna användningarna.

ARTIKEL 13 - ANSVARSFRISKRIVNING AV GARANTIER; BEGRÄNSNING AV ANSVAR

Vi garanterar inte, representerar eller garanterar att din användning av vår tjänst kommer att vara oavbruten, snabb, säker eller felfri.

Vi garanterar inte att de resultat som kan uppnås från användningen av tjänsten kommer att vara exakta eller tillförlitliga.

Du samtycker uttryckligen till att din användning av, eller oförmåga att använda, tjänsten är på din egen risk. Tjänsten och alla produkter och tjänster som levereras till dig genom tjänsten levereras (utom som uttryckligen anges av oss) "som de är" och "som tillgängliga" för din användning, utan någon representation, garantier eller villkor av något slag, vare sig uttryckliga eller underförstådda, inklusive alla underförstådda garantier eller villkor för säljbarhet, säljbar kvalitet, lämplighet för ett visst ändamål, hållbarhet, titel och icke-intrång.

Under inga omständigheter ska ProperTaxGroup LLC, våra direktörer, tjänstemän, anställda, affiliates, agenter, entreprenörer, praktikanter, leverantörer, tjänsteleverantörer eller licensgivare vara ansvariga för några skador, förluster, anspråk eller direkta, indirekta, tillfälliga, straffande, speciella, eller följdskador av något slag, inklusive, utan begränsning förlorad vinst, förlorad inkomst, förlorade besparingar, förlust av data, ersättningskostnader, eller några liknande skador, oavsett om det är baserat på kontrakt, tort (inklusive försumlighet), strikt ansvar eller annat, som uppstår från din användning av någon av tjänsterna eller några produkter som erhållits med hjälp av tjänsten, eller för något annat anspråk relaterat på något sätt till din användning av tjänsten eller någon produkt, inklusive, men inte begränsat till, eventuella fel eller utelämnanden i något innehåll, eller någon förlust eller skada av något slag som uppstår till följd av användningen av tjänsten eller något innehåll (eller produkt) som publicerats, överförs, eller på annat sätt gjorts tillgängligt via tjänsten, även om de har informerats om deras möjlighet. Eftersom vissa stater eller jurisdiktioner inte tillåter uteslutning eller begränsning av ansvar för följdskador eller tillfälliga skador, i sådana stater eller jurisdiktioner, ska vårt ansvar begränsas i den högsta omfattningen tillåten enligt lag.

ARTIKEL 14 - SKADESTÅND

Du samtycker till att skadeslösa, försvara och hålla oskadlig ProperTaxGroup LLC, vårt moderbolag, dotterbolag, affiliates, partners, tjänstemän, direktörer, agenter, entreprenörer, licensgivare, tjänsteleverantörer, underleverantörer, leverantörer, praktikanter och anställda, ofarliga från alla anspråk eller krav, inklusive rimliga advokatkostnader, som görs av tredje part på grund av eller som uppstår från din överträdelse av dessa Allmänna Villkor för Försäljning och Användning eller de dokument de inkorporerar genom hänvisning, eller din överträdelse av någon lag eller rättigheter hos en tredje part.

ARTIKEL 15 - SEPARABILITET

I händelse av att någon bestämmelse i dessa Allmänna Villkor för Försäljning och Användning fastställs vara olaglig, ogiltig eller ogenomförbar, ska sådan bestämmelse ändå verkställas i den högsta omfattningen som tillåts enligt tillämplig lag, och den ogenomförbara delen ska anses vara avskild från dessa Allmänna Villkor för Försäljning och Användning, sådan bestämning ska inte påverka giltigheten och genomförbarheten av några andra kvarvarande bestämmelser.

ARTIKEL 16 - UPPHÖRANDE

Parternas skyldigheter och ansvar som har uppstått före uppsägningsdatumet ska överleva uppsägningen av detta avtal för alla ändamål.

Dessa Allmänna Villkor för Försäljning och Användning är effektiva såvida och tills de upphör av dig eller oss. Du kan när som helst säga upp dessa Allmänna Villkor för Försäljning och Användning genom att meddela oss att du inte längre önskar använda våra Tjänster, eller när du slutar använda vår webbplats.

Om i vårt enskilda omdöme du misslyckas, eller vi misstänker att du har misslyckats, med att följa någon term eller bestämmelse i dessa Allmänna Villkor för Försäljning och Användning, kan vi också säga upp detta avtal när som helst utan förvarning och du kommer att vara ansvarig för alla belopp som är förfallna upp till och inklusive dagen för uppsägning; och/eller därmed kan neka dig tillgång till våra Tjänster (eller någon del därav).

ARTIKEL 17 - HELA ÖVERENSKOMMELSEN

Misslyckandet att utöva eller verkställa någon rättighet eller bestämmelse i dessa Allmänna Villkor för Försäljning och Användning ska inte utgöra en friskrivning av sådan rättighet eller bestämmelse.

Dessa Allmänna Villkor för Försäljning och Användning och eventuella policyer eller driftsregler som publiceras av oss på denna webbplats eller i samband med Tjänsten utgör hela avtalet och överenskommelsen mellan dig och oss och styr din användning av Tjänsten, ersättande alla tidigare eller samtidiga avtal, kommunikationer och förslag, vare sig muntliga eller skriftliga, mellan dig och oss (inklusive, men inte begränsat till, några tidigare versioner av Allmänna Villkor för Försäljning och Användning).

Eventuella oklarheter i tolkningen av dessa Allmänna Villkor för Försäljning och Användning ska inte tolkas mot den part som utarbetat dem.

ARTIKEL 18 - TILLÄMPLIG LAG

Dessa Allmänna Villkor för Försäljning och Användning och eventuella separata avtal genom vilka vi tillhandahåller dig Tjänster ska regleras av och tolkas i enlighet med lagarna i 10693 East Exposition Avenue apt 102, 102, Aurora Colorado 80012, USA

ARTIKEL 19 - ÄNDRINGAR AV ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING OCH ANVÄNDNING

Du kan när som helst granska den mest aktuella versionen av Allmänna Villkor för Försäljning och Användning på denna sida.

Vi förbehåller oss rätten, efter eget gottfinnande, att uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa Allmänna Villkor för Försäljning och Användning genom att publicera uppdateringar och ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera vår webbplats för ändringar. Din fortsatta användning av eller tillgång till vår webbplats eller Tjänsten efter publicering av eventuella ändringar i dessa Allmänna Villkor för Försäljning och Användning innebär accept av dessa ändringar.

ARTIKEL 20 - KONTAKTINFORMATION

Frågor om Allmänna Villkor för Försäljning och Användning bör skickas till oss på info@renovamood.com.

Kundservice

Vi erbjuder en professionell kundservice från måndag till fredag, kl. 8.00 till 18.00.

Säker betalning

Vi använder den senaste tekniken inom branschen.

Leverans till hemmet

Vi skickar din beställning inom 24 timmar. Fri leverans.

Nöjdhetsgaranti

Vi erbjuder en pengarna-tillbaka-garanti på alla våra produkter.